IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor društva sestavljajo naslednji člani:

Izvršni odbor

Ernesta Dejak Furlan, predsednica

Natalija Plohl, podpredsednica

Anika Velišček, tajnica

Sonja Žežlina, članica

Lili Krapše, članica

Izvršni odbor je bil v taki sestavi izvoljen in potrjen na občnem zboru leta 2019.