KAKO SMO ORGANIZIRANI?

Slavistično društvo Nova Gorica deluje že več kot 15 let. Združuje sloveniste severne Primorske, predvsem tiste, ki poučujemo na osnovnih in srednjih šolah. Vanj se vključujemo prostovoljno, ker se zavedamo, da je za boljše delo in strokovno napredovanje pomembno dobro delovanje stanovske organizacije. Sodelujemo z zamejskim ter koprskim slavističnim društvom, smo tudi člani Slavističnega društva Slovenije. V društvu imamo možnost, da se pogovarjamo in izmenjamo izkušnje, da spremljamo delo svojih kolegov, opozarjamo na prezrte teme ter spodbujamo raziskovanje preteklosti, predvsem vsega, kar je povezano z jezikom in književnostjo na območju ob zahodni meji.  Želimo, da bi bilo društvo dejavno, da bi svojim članom pomagalo reševati njihove težave, jim zagotavljalo odgovore na strokovna vprašanja in skrbelo tudi za prijetno druženje na strokovnih srečanjih, zato organiziramo poučna popotovanja, predstavitve del svojih članov ter znanstveno-strokovna srečanja. Ker so naše želje smele, ljubezen močna in volja neuničljiva, tudi veliko zmoremo.